SEGUINT LES INDICACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, TOTS ELS NOSTRES CLUBS ESTAN OBERTS AMB AFORAMENT I SERVEIS LIMITATS. OBERTS VESTIDORS I DUTXES. TAMBÉ ESTÀ DISPONIBLE OUTDOOR DIRIGIDES.CAT

MÉS INFORMACIÓ

DiR

Condicions generals d'ús del lloc web

Condicions generals Clubs DiR

Condicions de contractació de l'alta online

Política de Privacitat

Política de Cookies

Societats del Grup DiR

Condicions generals de DiR Franquícies

Sorteig Instagram Zen

Canvi modalitat*: 27€ / Canvi modalitat conveni: 10€ / Canvi club*: 27€ / Baixa temporal laboral: 10€ / Baixa estiu: 2€ / Baixa passiva*: 10€ / Prestige, Excel, Expansió traspàs: 2% pagament inicial / Prestige, Excel, Expansió ampliació: 150€ / Impagament rebut emès: 4% + iva import rebut / Impagament rebut remès: 5% + iva import rebut.
*Preu màxim de la despesa. Aplicables descomptes segons edat, modalitat o club.