DiR

Condicions generals d'ús del lloc web

Condicions generals Clubs DiR

Condicions de contractació de l'alta online

Política de Privacitat

Política de Cookies

Societats del Grup DiR

Condicions generals de DiR Franquícies

Sorteig Instagram DiR / LEVEL

Condicions promocionals formes de pagament

Canvi modalitat*: 27€ / Canvi modalitat conveni: 10€ / Canvi club*: 27€ / Baixa temporal laboral: 10€ / Baixa estiu: 2€ / Baixa passiva*: 10€ / Prestige, Excel, Expansió traspàs: 2% pagament inicial / Prestige, Excel, Expansió ampliació: 150€ / Impagament rebut emès: 4% + iva import rebut / Impagament rebut remès: 5% + iva import rebut.
*Preu màxim de la despesa. Aplicables descomptes segons edat, modalitat o club.