Barcelona, 15 de juny de 2017.- Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació DiR s’alien per fomentar la integració social de persones amb risc d’exclusió a través d’activitats esportives. L’acord, que han signat el Director de Càritas, Salvador Busquets; i el President de la Fundació DiR, Ramon Canela, contempla que ambdues entitats  vehicularan la seva col·laboració a través del programa Clubs amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona.

Conveni Càritas Fundació DiR

Clubs amb Cor és un programa de Càritas Diocesana de Barcelona amb l’objectiu d’establir col·laboració amb entitats esportives, com l’acord signat avui amb la Fundació DiR, per al desenvolupament del benestar social. Concretament, la col·laboració establerta amb la Fundació DiR estableix impulsar aquest objectiu amb l’acció concreta d’oferir estades solidàries per als infants de les famílies ateses per Càritas, en el marc del Casal DiR Estiu. Una activitat de Clubs DiR que té com a finalitat oferir als nens i nenes un desenvolupament complet amb activitats organitzades i amb una base psicopedagògica adequada, transmetent els valors de Clubs DiR: vida sana, hàbits saludables, esperit de superació, esforç i passió. Les activitats lúdiques es plantegen com un element cultural i pedagògic que ajuda a fomentar la creativitat i la imaginació dels nens i nenes del casal.

La col·laboració establerta avui entre Càritas i la Fundació DiR contempla impulsar i desenvolupar altres accions conjuntes per promoure i sensibilitzar sobre la situació dels col·lectius en risc d’exclusió a Catalunya.

Conveni Càritas Fundació DiR

Sobre la Fundació DiR

La Fundació DiR es va constituir l’any 1995, i té com a missió transmetre els valors de l’esport com a eina d’inserció i dinamització social i orientar la societat cap a uns hàbits de vida saludables emprenent i donant suport a iniciatives que, mitjançant l’esport, contribueixin a millorar la vida de les persones. La Fundació DiR té una especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de projectes o programes propis o de col·laboració amb tercers, centrant el nostre àmbit d’actuació en el territori català i especialment a l’àrea d’influència de Barcelona.

Sobre Càritas Diocesana de Barcelona

La missió de l’entitat és «acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia social»

Càritas defineix la seva missió com la d’ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida.