El grup de fitness segueix ampliant els seus protocols de prevenció contra el COVID-19 a tots els seus clubs

Barcelona, 11 de març de 2020. Clubs DiR segueix activant mesures per a la prevenció de contagi de coronavirus en els seus centres. El grup inicia avui mateix un nou protocol consistent en fumigar amb líquid desinfectant tots els seus espais, equipaments i materials d’entrenament.

Protocol de vaporització amb desinfectant

Aquesta nova mesura per lluitar contra el COVID-19 consisteix a esterilitzar de forma constant tots els espais dels clubs del grup.

A més de la neteja pròpia de cada club des de l’obertura fins al tancament de cada gimnàs -un servei que ha estat incrementat en les últimes setmanes com a mesura de prevenció-, la cadena de fitness ha activat en el dia d’avui un nou protocol de desinfecció que tindrà lloc cada nit a tots els clubs; una higiene que cobreix una total vaporització i neteja tant de les sales de cada centre com de les seves dutxes, banys i torniquets d’accés.

Els materials i equipament de les sales d’activitats dirigides com HiiT Bootcamp i SpinDiR seguiran sent netejats i desinfectats després de cada sessió; cosa que DiR ja tenia integrat en els seus estàndards de qualitat i que es realitza des dels seus orígens.

DiR prevención coronavirus 2

Mesures prèvies ja adoptades per part de Clubs DiR

Per DiR, ha estat una necessitat i una obligació moral tenir una actitud responsable cap al coronavirus des del primer moment, havent activat diferents protocols d’actuació que s’han anat actualitzant de manera progressiva d’acord amb l’evolució de la situació.

La primera mesura va consistir a posar a disposició dels usuaris gel desinfectant per la higiene de mans, així com cartelleria específica recordant la importància que totes les persones es rentin les mans recurrentment.

Des del passat cap de setmana, DiR va activar també el protocol de presa de temperatura amb termòmetres infrarojos a tots els seus usuaris en el moment d’accés a les instal·lacions, cosa que ja s’estava realitzant dies enrere amb els seus empleats i que ha estat rebut amb molt bona acollida per part dels seus usuaris, percebent-lo com una mesura de seguretat que ha estat molt agraïda.

En cas que la temperatura d’un usuari sigui superior a 37,5º, es recomana a la persona anar a casa per a una segona presa de temperatura o que contacti telefònicament amb el 061.

DiR prevención coronavirus

Davant la situació actual amb el coronavirus, el principal objectiu de DiR és la protecció i la tranquil·litat dels seus usuaris i empleats, garantint així la dificultat de propagació de l’COVID-19 a través de les seves instal·lacions.