Reglament de la cursa

Reglament

Clubs DiR organitza la 10a edició de la carrera popular Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès que se celebrarà al municipi de Sant Cugat del Vallès el diumenge dia 21 d’octubre de 2018, a les 9.30 h.

El número màxim de participació es fixa en cinc mil atletes.

El recorregut de la cursa tindrà una distància de 5 i 10 quilòmetres, aquesta última homologada, en zona urbana ja que transcorrerà pels carrers de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), distància que validarà la Federació Catalana d’Atletisme.

Inscripcions

La inscripció es podrà fer per Internet: pàgina www.dir.cat/cursa-sant-cugat. En el moment de fer la inscripció s’escollirà una de les dues distàncies del recorregut, 5 km o 10 km. La modificació de la inscripció només es podrà fer a la Fira del Corredor els dies 20 i 21 d’octubre, a la taula d’incidències. En cap cas es podrà fer d’altra manera o en altres dates.
Les inscripcions estaran obertes fins al 17 d’octubre de 2018, a les 10 h, o fins que s’arribi a les 5.000 inscripcions. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions abans d’aquesta data per raons organitzatives així com ampliar el període d’inscripció si ho considera oportú. L’organització podrà fer una reserva de places.

 

Validesa de la inscripció

La inscripció només és vàlida quan es fa correctament, per Internet, omplint tot el formulari d’inscripció, acceptant el present Reglament i tractament de les dades personals, i fent el pagament mitjançant targeta. L’organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de maquinari o programari, de connexió, de transmissió de dades o de qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la inscripció. La persona inscrita haurà d’imprimir el resguard de la seva inscripció i presentar-lo, juntament amb el DNI, en el moment de retirar el seu dorsal. 

La inscripció dóna dret a:

 • Una plaça per participar a la cursa.
 • Una samarreta.
 • Un dorsal.
 • Xip d’un sol ús, en cas de haver-lo llogat, i groc en cas d’haver-lo comprat.
 • Hidratació.
 • Assegurança d’accidents esportiva.
 • Cronometratge ChampionChip i resultats.
 • Diploma commemoratiu de la cursa, que es podrà descarregar online el mateix dia de la prova

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, per cap causa, de l’import de la inscripció. L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de l’esdeveniment que queden exposats en el Reglament.

Participació

Podran participar en aquesta prova totes les persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrites, fins a un màxim de 5.000 participants.

Els menors d’edat (d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys), només hi podran participar amb l’autorització paterna/materna o del representant legal del menor, i sota la seva responsabilitat.

No es podrà participar en aquesta cursa sense portar el dorsal visible i disposar del corresponent xip, imprescindible per al control i cronometratge de la cursa. Els participants que ja siguin propietaris d’un xip groc podran utilitzar-lo també per a aquesta cursa; els qui no disposin de xip, tindran un xip d’un sol ús enganxat al seu dorsal, previ pagament de dos euros.

El dorsal és personal i intransferible. La persona inscrita no podrà cedir l’ús de la inscripció.

Fira del Corredor: Recollida de la bossa del corredor, samarreta i dorsal

La recollida de la bossa del corredor, la samarreta i el dorsal es podrà fer el 19 d’octubre de 2018 de 14h a 20h h i el 20 d’octubre de 2018  de 10h a 20h a la Fira del Corredor, ubicada a Sant Cugat DiR, carretera de Rubí, 76-80, 08190 Sant Cugat del Vallès.

No es lliuraran bosses del corredor, samarretes ni dorsals el dia de la prova, ni qualsevol altre dia diferent als assenyalats.

Xip. Cronometratge. Classificacions

No es podrà participar sense el xip de cronometratge (xip groc de propietat o xip de lloguer enganxat al dorsal).

L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova. El temps de cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal (el xip groc ha d’anar lligat als cordons de la sabata).

Cronometratge: el sistema ChampionChip garanteix el cronometratge per temps reals (temps net), des que cada corredor creua la línia de sortida fins que trepitja la de meta.

Les classificacions dels corredors són competència única dels membres del comitè d’organització i del comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions es publicaran a la pàgina web de la cursa: www.dir.cat/cursa-sant-cugat a partir del 23 d’octubre de 2017.

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar, durant la prova:

 1. Els participants atletes que no tinguin o portin visible el dorsal (o que en manipulin la publicitat).
 2. Els atletes que es trobin en mal estat físic o que no facin el recorregut complet.

Qualsevol irregularitat en el control i cronometratge d’un participant a la cursa, podrà suposar-ne la desqualificació automàtica.

Control de sortida

La sortida de la cursa serà a les 9.30 h del matí del diumenge dia 21 d’octubre de 2018, des del carrer de César Martinell, de Sant Cugat del Vallès.

Els participants hauran de presentar-se amb prou antelació (mínim 30 minuts abans d’iniciar-se la cursa).

La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 km. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi aquells corredors que tinguin el dorsal o polsera del color distintiu de cada calaix.

Els participants que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament l’ultima millor marca registrada en les següents curses de 10 km:

 • Challenge BCN 10 km 2017-2018 i 2018-2019
 • Cursa DiR Mossos d’Esquadra – Sant Cugat 2017
 • Cursa Sant Silvestre Sant Cugat 2017.

Control d’arribada

El control d’arribada es tancarà a les 11.30 h.

Avituallaments

Pels corredors de 10 km hi haurà avituallament líquid al quilòmetre 4,5  de la cursa i a la meta.   Els corredors de 5 km tindran avituallament a la meta.

Serveis mèdics

Durant tot el recorregut de la cursa hi haurà punts amb servei mòbil d’assistència mèdica.  També hi haurà un Hospital de Campanya a la zona de meta.

Categories de participants

S’estableixen les següents categories:

 • Categoria CLIENT DiR: participants clients de Clubs DiR.
 • Categoria RWU: participants clients de Clubs DiR i membres de Run With Us.
 • Categoria JÚNIOR: participants de 14 anys a 18 anys d’edat (nascuts entre 2000 i 2004)
 • Categoria SÈNIOR: participants de 18 anys a 34 anys d’edat (nascuts entre 1999 i 1984).
 • Categoria VETERÀ A: participants de 35 a 44 anys d’edat (nascuts entre 1983 i 1974)
 • Categoria VETERÀ B: participants de 45 a 54 anys d’edat (nascuts entre 1973 i 1964)
 • Categoria VETERÀ C: participants de 55 a 64 anys d’edat (nascuts entre 1963 i 1954)
 • Categoria VETERÀ D: participants de de 65 anys d’edat (nascuts a 1953 o abans)

Premis

Els tres primers classificats a la distància de 10 km de la classificació general masculina i femenina, en ambdós casos independentment de la categoria, rebran un trofeu.

Els tres primers classificats a la distància de 5 km de la classificació general masculina i femenina, rebrà un trofeu.

Al mateix temps, el primer i la primera classificada de cada categoria, d’acord amb la relació de categories detallada, rebran també un trofeu, en la distància de 10 km.

Els trofeus s’entregaran en finalitzar la cursa, aproximadament a les 11h. Pels trofeus no recollits en el moment de l’entrega, s’estableix un termini de trenta dies, a comptar des de la data de celebració de la cursa, per poder fer una reclamació a cursa@dir.cat. Passats aquests 30 dies, el premi es declararà desert.

Informació addicional

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els de l’organització. Queden prohibits els vehicles o elements mòbils, de qualsevol tipus, que no pertanyin a l’organització.

La 10a Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès disposa de les corresponents autoritzacions administratives i es farà sota el control de la Policia Local del Municipi. Durant tot el recorregut de la cursa hi haurà un servei mòbil d’assistència mèdica.

L’organització no es farà responsable dels danys morals, físics o psíquics que poguessin patir els participants i/o tercers espectadors o no durant la cursa.
Qualsevol incidència no prevista en aquest Reglament serà resolta per l’Organització in situ. El fet de participar a la cursa pressuposa acceptar aquestes normes i/o reglamentacions, així com acceptar les resolucions preses per l’organització en els casos que no hagin tingut en compte les normes esmentades.

Mitjançant la inscripció a la 10a Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès, i en compliment de la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD), s’informa que les dades personals dels participants a la cursa, incloses les dades derivades dels resultats de la competició, seran incorporades en un fitxer de dades personals responsabilitat de GESTORA CLUBS DiR, SL, (GCD) domiciliada al carrer Indústria, 90-92, entl. 6è, de Barcelona (08025), i seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació a la cursa. A títol enunciatiu: organització de la cursa; inscripció dels corredors; gestió de l’entrega de dorsals i chips de cronometratge; gestió de l’assegurança pels corredors; publicació de les marques realitzades; facturació. Si ho indica expressament, el seu número de mòbil serà tractat per enviar-li la seva marca en la carrera mitjançant SMS.
Si en el procés d’inscripció a la cursa, adquireix un xip groc ChampionChip, les seves dades personals que hagi facilitat al formulari, seran comunicades a la societat Chip Timing, SL, CIF: B-62426689 per l’assignació del xip groc adquirit.

Les dades personals sol•licitades són necessàries per participar a la cursa. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes anteriorment assenyalats, no podrà participar a la cursa.

El participant dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals vinculades al resultat de la competició, així com la seva imatge obtinguda de fotografies o vídeos que es puguin realitzar durant la celebració de la cursa, es publiquin a qualsevol mitjà publicitari online i off-line (inclosos revista, webs i xarxes socials) titularitat del Grup DiR, sense perjudici del dret de cancel·lació.

Tanmateix, facilitant les seves dades personals al formulari d’inscripció a la cursa, el participant dóna el seu consentiment pel tractament de les seves dades amb les següents finalitats addicionals, sense perjudici del dret d’oposició que pot exercitar en qualsevol moment: (i) dur a terme enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, (ii) elaborar perfils a fi de personalitzar i millorar els nostres serveis, i (iii) promocionar o publicitar les activitats, productes i serveis que ofereixin les societats del Grup DiR, donant el consentiment exprés d’acord amb el que estableix la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE) perquè se’l pugui trucar i/o enviar comunicacions publicitàries o promocionals per correu postal, correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Tanmateix, a les comunicacions que li adreci el Grup DiR es podrà incloure informació comercial i/o publicitària dels patrocinadors de la cursa i/o de tercers col•laboradors dels sectors de l’esport, l’oci, la salut, el benestar, la formació, bellesa, estètica i higiene personal, financer, assegurances, immobiliari, editorial, tèxtil i moda, aparells tecnològics, transport, mitjans de comunicació, neteja, productes farmacèutics, joieria i mobiliari – la relació actualitzada i detallada dels sectors d’activitat dels nostres col•laboradors la podrà trobar al nostre web www.dir.cat.

El participant autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol•licitades per a les finalitats abans esmentades, a les societats del Grup DiR. La relació de societats que conformen el Grup DiR i les seves dades identificadores, es poden consultar a l’avís legal del nostre lloc web www.dir.cat. Les societats del Grup DiR desenvolupen la seva activitat en els sectors de l’esport, la nutrició, la salut, el benestar, la formació i/o aquells sectors que en cada moment s’informin a l’avís legal del nostre lloc web.

S’ha contractat una assegurança d’accidents pels participants, en conseqüència amb la inscripció a la cursa es dona el consentiment a la cessió de les seves dades personals identificadores a la companyia d’assegurances amb la finalitat d’oferir-li la assistència necessària en cas d’accident durant la cursa.

El consentiment atorgat pel participant respecte al tractament i comunicació de les seves dades personals s’entendrà donat per temps indefinit. No obstant, s’informa que els participants a la cursa podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, per correu ordinari a l’adreça de GCD indicada anteriorment, per correu electrònic a l’adreça info@dir.cat o al telèfon d’atenció al Client 902 10 1979, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercit.

En cas d’introduir les dades personals d’un tercer als formularis d’inscripció, haurà d’estar autoritzat per fer-ho, i queda sota la seva exclusiva responsabilitat informar al tercer amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts als paràgrafs anteriors.

El participant que s’inscrigui a la 9a Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès reconeix, consent i autoritza expressament a Gestora Clubs DiR, SL, així com a qualsevol altre societat del Grup DiR –emplenant el formulari d’inscripció a la cursa–, a captar, obtenir, publicar, explotar i cedir total o parcialment, tots els drets d’imatge i veu, i resta de drets de propietat intel•lectual obtinguts o captats per qualsevol suport o mitjà de difusió, durant la seva participació a la cursa, per a fins comercials, publicitaris o anàlegs, material publicitari online i off-line, que les societats del Grup DiR determinin (inclosos revista, webs i xarxes socials), i tot sense limitació d’actes de comunicació, per a un període de temps il•limitat, autoritzant-ne igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: “Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar-se, a l’organització, patrocinadors comercials o sponsors, empleats i resta d’organitzadors”.

 

facebook
twitter
gplus
linkedin
instagram
youtube