El grup obre les portes de BDiR Calvet, el seu nou centre de proximitat   DiR arriba als 50 centres …