DNI, NIE o Passaport
Data naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça electrònica
Repeteix l'adreça electrònica
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protección de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals sol•licitades en aquest formulari s’utilitzen amb la finalitat de verificar la seva condició de client i tramitar el registre d’alta d’usuari a l’àrea privada de clients. Les seves dades personals están incorporades en un fitxer responsabilitat de la societat que gestiona el centre esportiu en el que està donat d’alta com a client, les dades identificatives de la qual pot consultar en tot moment a l’avís legal del lloc web corporatiu www.dir.cat. En tot moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se a GESTORA CLUBS DIR, S.L., c/ Indústria, 90-92, entresòl 0825 – Barcelona, o per correu electrònic a info@dir.cat.