Reglament de la cursa

Reglament

Clubs DiR organitza la 11a edició de la carrera popular Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès que se celebrarà al municipi de Sant Cugat del Vallès el diumenge dia 20 d’octubre de 2019, a les 9.30 h.

El número màxim de participació es fixa en cinc mil atletes.

El recorregut de la cursa tindrà una distància de 5 i 10 quilòmetres, aquesta última homologada, en zona urbana ja que transcorrerà pels carrers de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), distància que validarà la Federació Catalana d’Atletisme.

Inscripcions

La inscripció es podrà fer per Internet: pàgina www.dir.cat/cursa-sant-cugat. En el moment de fer la inscripció s’escollirà una de les dues distàncies del recorregut, 5 km o 10 km. La modificació de la inscripció només es podrà fer a la Fira del Corredor els dies 18 i 19 d’octubre, a la taula d’incidències. En cap cas es podrà fer d’altra manera o en altres dates.
Les inscripcions estaran obertes fins al 14 d’octubre de 2019, a les 10 h, o fins que s’arribi a les 5.000 inscripcions. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions abans d’aquesta data per raons organitzatives així com ampliar el període d’inscripció si ho considera oportú. L’organització podrà fer una reserva de places.

 

Validesa de la inscripció

La inscripció només és vàlida quan es fa correctament, per Internet, omplint tot el formulari d’inscripció, acceptant el present Reglament i tractament de les dades personals, i fent el pagament mitjançant targeta. L’organització no es fa responsable de qualsevol problema tècnic, de maquinari o programari, de connexió, de transmissió de dades o de qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari omplert o del justificant de pagament de la inscripció. La persona inscrita haurà d’imprimir el resguard de la seva inscripció i presentar-lo, juntament amb el DNI, en el moment de retirar el seu dorsal. 

La inscripció dóna dret a:

 • Una plaça per participar a la cursa.
 • Una samarreta.
 • Un dorsal.
 • Xip d’un sol ús, en cas de haver-lo llogat, i groc en cas d’haver-lo comprat.
 • Hidratació.
 • Assegurança d’accidents esportiva.
 • Cronometratge ChampionChip i resultats.
 • Diploma commemoratiu de la cursa, que es podrà descarregar online el mateix dia de la prova

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, per cap causa, de l’import de la inscripció. L’organització es reserva el dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de l’esdeveniment que queden exposats en el Reglament.

Participació

Podran participar en aquesta prova totes les persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrites, fins a un màxim de 5.000 participants.

Els menors d’edat (d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys), només hi podran participar amb l’autorització paterna/materna o del representant legal del menor, i sota la seva responsabilitat.

No es podrà participar en aquesta cursa sense portar el dorsal visible i disposar del corresponent xip, imprescindible per al control i cronometratge de la cursa. Els participants que ja siguin propietaris d’un xip groc podran utilitzar-lo també per a aquesta cursa; els qui no disposin de xip, tindran un xip d’un sol ús enganxat al seu dorsal, previ pagament de dos euros.

El dorsal és personal i intransferible. La persona inscrita no podrà cedir l’ús de la inscripció.

Fira del Corredor: Recollida de la bossa del corredor, samarreta i dorsal

La recollida de la bossa del corredor, la samarreta i el dorsal es podrà fer el 18 d’octubre de 2019 de 15h a 20h h i el 19 d’octubre de 2019  de 10h a 20h a la Fira del Corredor, ubicada a Sant Cugat DiR, carretera de Rubí, 76-80, 08190 Sant Cugat del Vallès.

No es lliuraran bosses del corredor, samarretes ni dorsals el dia de la prova, ni qualsevol altre dia diferent als assenyalats.

Xip. Cronometratge. Classificacions

No es podrà participar sense el xip de cronometratge (xip groc de propietat o xip de lloguer enganxat al dorsal).

L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova. El temps de cursa només serà enregistrat si el participant porta posat correctament el seu dorsal (el xip groc ha d’anar lligat als cordons de la sabata).

Cronometratge: el sistema ChampionChip garanteix el cronometratge per temps reals (temps net), des que cada corredor creua la línia de sortida fins que trepitja la de meta.

Les classificacions dels corredors són competència única dels membres del comitè d’organització i del comitè de Jutges de la Federació Catalana d’Atletisme. Les classificacions es publicaran a la pàgina web de la cursa: www.dir.cat/cursa-sant-cugat a partir del 23 d’octubre de 2019.

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar, durant la prova:

 1. Els participants atletes que no tinguin o portin visible el dorsal (o que en manipulin la publicitat).
 2. Els atletes que es trobin en mal estat físic o que no facin el recorregut complet.

Qualsevol irregularitat en el control i cronometratge d’un participant a la cursa, podrà suposar-ne la desqualificació automàtica.

Control de sortida

La sortida de la cursa serà a les 9.30 h del matí del diumenge dia 20 d’octubre de 2019, des del carrer de César Martinell, de Sant Cugat del Vallès.

Els participants hauran de presentar-se amb prou antelació (mínim 30 minuts abans d’iniciar-se la cursa).

La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 km. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi aquells corredors que tinguin el dorsal o polsera del color distintiu de cada calaix.

Els participants que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament l’ultima millor marca registrada per championxip.

Control d’arribada

El control d’arribada es tancarà a les 11.30 h.

Avituallaments

Pels corredors de 10 km hi haurà avituallament líquid al quilòmetre 4,5  de la cursa i a la meta.   Els corredors de 5 km tindran avituallament a la meta.

Serveis mèdics

Durant tot el recorregut de la cursa hi haurà punts amb servei mòbil d’assistència mèdica.  També hi haurà un Hospital de Campanya a la zona de meta.

Categories de participants

S’estableixen les següents categories:

 • Categoria CLIENT DiR: participants clients de Clubs DiR.
 • Categoria RWU: participants clients de Clubs DiR i membres de Run With Us.
 • Categoria JÚNIOR: participants de 14 anys a 18 anys d’edat (nascuts entre 2001 i 2005)
 • Categoria SÈNIOR: participants de 18 anys a 34 anys d’edat (nascuts entre 2000 i 1985).
 • Categoria VETERÀ A: participants de 35 a 44 anys d’edat (nascuts entre 1984 i 1975)
 • Categoria VETERÀ B: participants de 45 a 54 anys d’edat (nascuts entre 1974 i 1965)
 • Categoria VETERÀ C: participants de 55 a 64 anys d’edat (nascuts entre 1964 i 1955)
 • Categoria VETERÀ D: participants de de 65 anys d’edat (nascuts a 1954 o abans)

Premis

Els tres primers classificats a la distància de 10 km de la classificació general masculina i femenina, en ambdós casos independentment de la categoria, rebran un trofeu.

Els tres primers classificats a la distància de 5 km de la classificació general masculina i femenina, rebrà un trofeu.

Al mateix temps, el primer i la primera classificada de cada categoria, d’acord amb la relació de categories detallada, rebran també un trofeu, en la distància de 10 km.

Els trofeus s’entregaran en finalitzar la cursa, aproximadament a les 11h. Pels trofeus no recollits en el moment de l’entrega, s’estableix un termini de trenta dies, a comptar des de la data de celebració de la cursa, per poder fer una reclamació a cursa@dir.cat. Passats aquests 30 dies, el premi es declararà desert.

Informació addicional

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els de l’organització. Queden prohibits els vehicles o elements mòbils, de qualsevol tipus, que no pertanyin a l’organització.

La 11a Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès disposa de les corresponents autoritzacions administratives i es farà sota el control de la Policia Local del Municipi. Durant tot el recorregut de la cursa hi haurà un servei mòbil d’assistència mèdica.

L’organització no es farà responsable dels danys morals, físics o psíquics que poguessin patir els participants i/o tercers espectadors o no durant la cursa.
Qualsevol incidència no prevista en aquest Reglament serà resolta per l’Organització in situ. El fet de participar a la cursa pressuposa acceptar aquestes normes i/o reglamentacions, així com acceptar les resolucions preses per l’organització en els casos que no hagin tingut en compte les normes esmentades.

El participant que s’inscrigui a la 11a Cursa DiR – Mossos d’Esquadra Sant Cugat del Vallès reconeix, consent i autoritza expressament a Gestora Clubs DiR, SL, així com a qualsevol altre societat del Grup DiR –emplenant el formulari d’inscripció a la cursa–, a captar, obtenir, publicar, explotar i cedir total o parcialment, tots els drets d’imatge i veu, i resta de drets de propietat intel•lectual obtinguts o captats per qualsevol suport o mitjà de difusió, durant la seva participació a la cursa, per a fins comercials, publicitaris o anàlegs, material publicitari online i off-line, que les societats del Grup DiR determinin (inclosos revista, webs i xarxes socials), i tot sense limitació d’actes de comunicació, per a un període de temps il•limitat, autoritzant-ne igualment l’adaptació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels esmentats drets, i amb caràcter gratuït, renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa: “Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar-se, a l’organització, patrocinadors comercials o sponsors, empleats i resta d’organitzadors”.

 

facebook
twitter
linkedin
instagram
youtube